jueves, 6 de agosto de 2015

jQuery Image HoverAutor: Izwebz Page

Título: jQuery Image Hover

Descripción:

Trong bài này bạn sẽ phải tự chuẩn bị hình trong Photoshop trước. Tôi sử dụng tính năng Colorize trong Photoshop để thay đổi màu cho hình. Bạn có thể làm thế nào tùy thích. Miễn sao có hình như ví dụ là được. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi thử sử dụng dịch vụ Vimeo để host video. Tôi cũng thấy nhiều trang sử dụng dịch vụ này rồi và thấy chất lượng cũng được. Các bạn hay cho tôi biết tốc độ load, chất lượng của video như thế nào nhé. Nếu được từ giờ tôi sẽ sử dụng dịch vụ này để san sẻ bớt bandwidth và dung lượng của host hiện tại.

Otras sugerencias de Youtube ...

jQuery & PHP Form Validation (phần 2/2)
Tabbed Navigation với jQuery & CSS
jQuery & PHP Form Validation (phần 1/2)
Accordion Navigation jQuery & CSS
Hiệu ứng Zoom ảnh trên website với jQuery, CSS3
Image Overlay Hover Effects With CSS3
Tutoriel jQuery - Créer un système de notification
HTML5, CSS3 and jQuery Course - Image Overlays
01 JQuery ui - The Tabs Widget
Image Slide Show with jQuery Transitions
jQuery Image Slider | Part 1 - Structure
tutorial html y css | crear hover con transicion alrededor de una imagen (css3)
tutorial html y css | hover animado con cambio de profuncidad en la imgagen (eje z)
Adding Footer to Website - Learning Bootstrap
JavaScript Image Display [2]
Installing jQuery UI locally
Wordpress Tutorial Trainer Part 11 - The PSD tutorial
Add a click to enlarge image into my web page using HTML Egg for Mac
Image Box with Vertical Slide
Tutorial: Hover Transitions using CSS

No hay comentarios: